Frimärkets dag och 75-årsjubileum

Kalmar Filatelistförening firade Frimärkets dag och föreningens 75-årsjubileum den 12 november. 
Frimärkets dag besöktes av ett 80-tal besökare och det tycker ordförande Christer C Svensson är mycket bra. Han tycker att intresserat för frimärkssamlande kvarstår sedan tidigare men så klart kan fler yngre blir intresserade. Föreningen hade ett eget försäljningsbord där frimärken som utgavs just i dagarna såldes och om man ville kunde de även bli vackert stämplade.

Ordförande Christer Svensson diskuterar årets julfrimärken med Gästa Kullman vid föreningens försäljningsbord.
Några av föreningens medlemmar hade även försäljning av egna frimärken och vykort samt en del av dem visade upp delar av sina egna samlingar.

Utställningar visades om bland annat ”Tågstationen i Läckeby”, ”Hur man samlar frimärkshäften” och om ”Prinsessan Diana”.

Vid den efterföljande festen för föreningen så samlades ett 20-tal medlemmar och fick njuta av en mycket god smörgåstårta. Ett extra tack till Åke Brorsson och hans syster Lisbeth som gjorde smörgåstårtan. Efter att de samlade medlemmarna hade skålat och hurrat för 75-åren så höll ordföranden ett uppskattat tal där han lyfte fram några intressanta anekdoter ur föreningens historia.

 

Historia

- Ett antal framsynta frimärksintresserade kalmarbor bildade Kalmar Filatelistklubb den 15 april 1947. Från den första styrelsen kan nämnas att ordförande var Uno Danielsson, vice ordförande civilingenjör E H J Ahrmfelt, sekreterare bankkamrer Tore Svensson, cirkulationsföreståndare taxeringsrevisor S E Markströn. Övriga som ingick i styrelsen var f. stationsinspektör Sigurd Johansson och bankkamrer E Hägerström. Suppleanter var kantor Gustaf Bolling och läroverksadjunkt A J Snell. 


Under årens lopp har föreningen arrangerat ett stort antal utställningar. 1949 i Kalmar Konstmuseum, då visades 35 olika exponat. 1962 i Frimurarehotellet med 53 exponat med samlare från Småland och Blekinge. I samband med Ölandsbrons invigning den 30 september 1972 och klubbens 25-årsjubileum anordnades en uppmärksammad utställning på Stadshotellet.
I mitten av 1970-talet så ändrades namnet från klubb till förening och har sedan dess hetat Kalmar Filatelistförening.

 

30-års jubiléet firades 1977 under en stor uppslutning och en jubileumsutställning på Kalmar Konstmuseum. Bland utställarna från hemmaföreningen kan nämnas Göran P D Adolfson, Måns Burmeister, Tormod Knutsen, Carl Pettersson, Sören Schiöler och Olle Svensson samt många lovande ungdomar. Vilka är de äldre som sitter här i dag.


Då föreningen fyllde 40år, 1987 hade jubileumsutställningen förlagts till samma lokal, där bland annat Göran P D Adolfsons på den internationella frimärksutställningen STOCKHOLMIA86 med stor silvermedalj prisbelönta samling ”Posten på Öland” visades. 
Kalmar Filatelistförening har deltagit i de sedan i början av 1970-talet årligen anordnade ”Småland-Blekinge-träffarna” och många år varit arrangör av Frimärkets dag och vid detta visat prov på medlemmarnas samlarområden. 

 

1997 arrangerade föreningen sin största utställning, Mare Balticum.


Föreningen har haft flera olika egna minnespoststämplar med kalmarmotiv. Bland annat vid utställningarna 1962, 1972, 1977, 1987 och 1997 fanns det två stämplar. Ofta var det vår medlem Valentin Kalnins som på ett konstnärligt sätt tecknade förlagan till dessa minnespoststämplar.

 

Föreningens medlemmar

- Vi är idag ca 40 medlemmar i åldern 12–95 år. Vi har två hedersmedlemmar Lennart Berglund och Sven Erik Jönsson. Vi ska inte glömma övriga styrelsemedlemmar och funktionärer som gör ett fantastiskt arbete i föreningen och framför allt alla medlemmar, för utan dem så är det ingen förening.

 

Bokutgivning

- Kalmar Filatelistförening har gett ut en egen bok: ”Posten – Historiskt – inom Kalmar Kommuns nuvarande gränser 1636–2003”. Boken påbörjades av Pär Gunnarsson och fick efter hans bortgång slutföras av Björn Erlandsson och Sven Erik Jönsson. Boken trycktes i en mycket begränsad upplaga om 200 exemplar.

 

Styrelser

Några av de olika ordförande som har varit under årens lopp är: Uno Danielsson, Torgils Lilja (två tillfällen), Herbert Levi, Olle Vallerhed, K G Johansson, Gustaf Bolling, Gunnar Karle, Göran P D Adolfson (två tillfällen), Tage Dahlgren, Magnus Neigart och Göran Aronsson. Från 1997 har det varit Torsten Knutsson, Hans Johansson, John-Ivar Winblad, Ingemar Andersson, Björn Erlandsson och från 2017 Christer C Svensson.
Från 1995 har Åke Brorsson varit kassör och innan dess har bland annat Arne Johansson varit kassör.
Lennart Berglund var sekreterare över 30 år, sedan har även Stig Mårtensson och Marianne Bodén (aktuell) varit sekreterare.

 

Lokaler

Föreningen har varit i flera olika lokaler bland annat; Teatervallen, Wiltions café (Hörnet av Södra Långgatan/Östra Sjögatan där stadshotellet har sin konferensdel idag), Sparbankens filmsal på Norra vägen, Hotell Svanen och IOGT-NTO:s lokaler på Strömgatan och sedan på Trädgårdsgatan där vi är idag.

Tack Ingemar och Lisbeth!

Vid årsmötet i februari 2022 tackades Ingemar Andersson av för alla sina år som bland annat vice ordförande i Kalmar Filatelistförening av ordförande Christer C Svensson. Likaså tackades Lisbeth Svensson för sitt goda fikabröd.

Kalmar Filatelistförening

Annonser:

Mynt & Antikt i Mönsterås
Ductusfrimärken
Posten inom Kalmar kommun

Prissänkt