Kalmar Filatelistförening

Händelser:

Annonser:

Mynt & Antikt i Mönsterås
Posten inom Kalmar kommun

Ordföranden informerar

Som ni alla säkert vet så gäller fortfarande Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om antalet närvarande personer på samma plats och rekommendationerna för oss 70+ fortfarande, och det verkar fortsätta ett tag till. Därför ser vi det som omöjligt att anordna möten och aktiviter nu under hösten och början av våren. 

 

Vi har haft och har under 2020 fortlöpande styrelsemöten, nästa styrelsemöte hoppas vi kunna ha under februari eller mars månad. Vårt årsmöte får vi flytta fram. Hör gärna av dej till oss i styrelsen.

Christer C Svensson, Ordförande

Ha nu en fortsatt bra tid så hörs vi snart igen!

Christer

Det är av stort värde för oss om Du lämnar din e-postadress och mobilnummer så vi kan skicka information från vår förening till Dig. Skicka dina uppgifter till e-post ake.brorsson@live.se eller ring Åke Brorsson på telefon 073-832 87 44, 0480-208 92.

 

Vad vill du ha för aktiviteter på våra månadsmöten Lämna ditt/dina förslag!

Ring till Ingemar Andersson 070 – 872 11 42, Christer C Svensson 070 – 573 03 28 eller skicka ett e-post till: info@kalmarfilatelistforening.se