Kalmar Filatelistförenings historia

Ett antal framsynta och frimärksintresserade kalmarbor bildade Kalmar Filatelistklubb den 15 april 1947 och valde följande styrelse: Ordf. f. länsjägmästare Uno Danielsson, vice ordf. civilingenjör E Hj Ahrmfelt, sekr. bankkamrer Tore Svensson, cirkulationsföreståndare taxeringsrevisor S E Markström samt f. stationsinspektor Sigurd Johansson och bankkamrer E Hägerström. Suppleanter blev kantor Gustaf Bolling och läroverksadjunkt A J Snell.

 

För att öka medlemsantalet och sprida kännedom om frimärkssamlandet i Kalmar med omnejd har under årens lopp flera utställningar arrangerats, den första 1949 i Kalmar Konstmuseum med 35 exponat. 1962 höll klubben sin andra utställning förlagd till Frimurarehotellet med 53 exponat från samlare i Småland och Blekinge. I samband med Ölandsbrons invigning den 30 sept. 1972 och klubbens 25-årsjubileum anordnades en uppmärksammad utställning på Stadshotellet.

 

I mitten av 1970-talet ändrades namnet från klubb till förening och 30-årsjubilet kunde firas 1977 under stor uppslutning med en jubileumsutställning på Kalmar Konstmuseum. Bland utställarna från hemmaföreningen märktes Göran P D Adolfson, Måns Burmeister, Tormod Knutsen, Carl Pettersson, Sören Schiöler och Olle Svensson samt många lovande ungdomar. Då föreningen fyllde 40 år 1987 hade jubileumsutställningen förlagts till samma lokal, där bla Göran P D Adolfsons på den internationella frimärksutställningen STOCKHOLMIA 86 med stor silvermedalj prisbelönta samling "Posten på Öland" visades.

 

Kalmar Filatelistförening har deltagit i de sedan i början av 1970-talet årligen anord¬nade "Småland-Blekinge-träffarna" och många år varit arrangör av "Frimärkets Dag" och därvid visat prov på medlemmarnas samlarområden.

 

Föreningen har haft egen minnespoststämpel med kalmarmotiv vid utställningarna 1962, 1972, 1977, 1987 och 1997 (två stämplar). Ofta var det medlemmen Valentin Kalnins, som på ett konstnärligt sätt tecknade förlagan till dessa minnespoststämplar.

 

Ordföranden 1947-1997

Uno Danielsson, Torgils Lilja (två tillfällen), Herbert Levi, Olle Vallerhed, K G Johansson, Gustaf Bolling, Gunnar Karle, Göran P D Adolfson (två tillfällen), Tage Dahlgren, Magnus Neigart och Göran Aronsson.

Kalmar Filatelistförening

Annonser:

Mynt & Antikt i Mönsterås
Ductusfrimärken
Posten inom Kalmar kommun

Prissänkt