Kalmar Filatelistförening

Händelser:

Annonser:

Mynt & Antikt i Mönsterås
Posten inom Kalmar kommun

Du kontaktar auktionsansvariga på auktion@kalmarfilatelistforening.se alternativt ringer till Björn Erlandsson, 073 – 350 24 66, Jan Nilsson 073 – 063 04 22 eller Ingemar Andersson 070 – 872 11 42.

Lämna in till auktion